Акт приймання-передачі основних засобів бланк оз-1

акт приймання-передачі основних засобів бланк оз-1
Складений та підписаний працівником цеху (відділу), що уповноважений на приймання ОЗ, та представником цеху (підприємства), який виконував ремонт, реконструкцію та модернізацію, акт передають до бухгалтерії підприємства. Зокрема, правила визначення вартості об’єктів амортизації, термін корисного використання, методи нарахування амортизації. Особа, яка не погоджується зі змістом акту зобов’язує підписати його з обмовленням наявності незгоди і висловити свою думку. Опосередковано це підтверджує й абз. 4 п. 29 П(С)БО 7, у якому сказано, що нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта ОЗ, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. Розглянемо використання накладної-вимоги на прикладі 3. Приклад 3 Згідно з накладною вимогою на внутрішнє переміщення матеріалів ТОВ «Бета» дано розпорядження передати з Центрального складу на об’єкт будівництва дитсадка будівельні матеріали.


Наприклад, при безкоштовному одержанні об’єкта основних засобів може бути отриманий документ (акт, накладна), у якому дарувальник зазначить залишкову вартість об’єкта. Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма № МШ-4) Ця форма застосовується для оформлення поломки та втрати інструментів (пристроїв) та інших МШП. Складається в одному примірнику майстром і начальником цеху (дільниці) на одного або декількох робітників. Якщо продажна вартість об’єкта менша від його балансової вартості, різниця підлягає включенню до витрат. Один примірник передають замовнику для контролю за здійсненням повноти і якості ремонту (поліпшення) об’єкта ОЗ, а другий — залишається у виконавця робіт.

Тож сьогодні розповімо, які документи, зазвичай, складають при ремонті (поліпшенні) ОЗ. Тема документального оформлення ремонтів (поліпшень) ОЗ завжди була, є й буде актуальною. Тож, якщо неможливо визначити ліквідаційну вартість об’єкта ОЗ, можна умовно прийняти її такою, що дорівнює нулю. Для інших підприємств згадане положення має рекомендаційний характер.

Похожие записи: